Psihološki Aspekti Roditeljstva

Dom zdravlja , Ispostava Novska - Psihološki Aspekti Roditeljstva

Dom zdravlja , Ispostava Novska
Srijeda 27.9.2017
Iz 17:00 sve do 18:00
Dom zdravlja , Ispostava Novska
Hrvatska
1 učesnik
*** zdravlja, Ispostava Novska u razdoblju od 25.09.2017.- 29.09. 2017. pri Centru za majku i dijete svakodnevno u terminu od 17,00 - 19,00h za buduće roditelje organizira tematska , stručna predavanja prema UNICEF-ovom programu.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Prikaži neke ljubavi.

Dajte nam se sviđa!

Hvala ti.

Kao i svaki želim pomoć puno.

Hvala ti.