Preokupacije / Erëmirë Krasniqi

Umjetnička galerija "Miodrag Dado Đurić", Cetinje - Preokupacije / Erëmirë Krasniqi

Umjetnička galerija "Miodrag Dado Đurić", Cetinje
Četvrtak 16.11.2017
Iz 19:00 sve do 22:00
Umjetnička galerija "Miodrag Dado Đurić", Cetinje
Hrvatska
16 učesnik
Erëmirë Krasniqi / Razgovori u muzeju / Preokupacije

Javno predavanje >

Usmena istorija, alternativne arhive i otvoreni muzeji: prema novim izlagačkim praksama

16.11. / 19h / Umjetnička galerija "Miodrag Dado Đurić" /

Sakupljanjem životnih priča koje se ukrštaju sa širom istorijom Kosova, Inicijativa za usmenu istoriju predlaže inkluzivan pristup razmišljanju o prošlosti i njenom arhiviranju. Kao dio otvorene online platforme, živa arhiva omogućava lokalno vlasništvo nad kulturnim i istorijskim znanjem. Ova praksa niti teži da opet potisne istoriju u singularnost jedinstvenog narativa, niti želi njen kraj. Konkretnije, prezentovaće se pažljivo praćenje Kampanje za pomirenje krvnih osveta (Fushata e Pajtimit të Gjaqeve), koja je bila poziv za pomirenje i jedinstvo među Albancima na Kosovu. Arhivska zbirka intervjua na temu pomirenja udružuje različite i ponekad nedosledne interpretacije kampanje koja su data u to vrijeme i kasnije. Suočavajući se sa savremenom istorijom, postavlja se pitanje kako se kampanja pamti, i kako ispričati priče koje ostaju neopažene u postavci multimedijalne izložbe.

Erëmirë Krasniqi (1985) je izvršna direktorica Inicijative Usmena Istorija Kosova (Kosovo Oral History Initiative). Nedavno je studirala na Univerzitetu u Jeni te pridobila master iz Izlaganja Savremene Istorije (Exhibiting Contemporary History), posjeduje i master iz Komparativne književnosti na Koledžu u Dartmouth-u. Trenutno istražuje Kampanju za pomirenje krvnih osveta (1990-92) kao i kolekciju modernističkih umjetničkih radova u Nacionalnoj Galeriji Kosovo.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

Više o Usmenoj Istoriji Kosova: oralhistorykosovo.org

Prikaži više
Više o Preokupacijama: ica-me.org


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Erëmirë Krasniqi / Conversations at the museum / Preoccupations

Public lecture >

Oral History, alternative archives and open museums: towards new practices of exhibition making

16.11. / 7pm / Art Gallery "Miodrag Dado Đurić" /

By collecting life stories that intersect with the broader history of Kosovo, Oral History Initiative proposes an inclusive approach towards thinking about the past and its archiving. As part of an open, online platform, the living archive enables local ownership of cultural and historical knowledge. As a praxis it neither hopes to press history back into the singularity of a unified narrative, nor does it desire the end of it. More specifically, this presentation will look closely at the Fushata e Pajtimit të Gjaqeve [Reconciliation of Blood Feuds Campaign] which was a call for reconciliation and unity among Albanians of Kosovo. The archival collection of interviews on the topic of reconciliation accommodates different and sometimes inconsistent interpretations of the campaign that were given at the time and later. In dealing with contemporary history, the question at stake is how the campaign is remembered and memorialized, and how to tell the stories that remained below the radar in the setting of a multi-media exhibition.

Erëmirë Krasniqi (b. 1985) is the executive director of Kosovo Oral History Initiative. She recently studied at the University of Jena and received a postgraduate degree in Exhibiting Contemporary History and also holds a MA in Comparative Literature from Dartmouth. Currently she is researching the Reconciliation of Blood Feuds Campaign (1990-92) and the National Gallery of Kosovo’s collection of Modernist works of art.

The lecture will be held in English.

More about Kosovo Oral History Initiative: oralhistorykosovo.org
More about Preoccupations: ica-me.org
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Prikaži neke ljubavi.

Dajte nam se sviđa!

Hvala ti.

Kao i svaki želim pomoć puno.

Hvala ti.