Cardiac days 2018 - Kosovo

Hotel Garden - Cardiac days 2018 - Kosovo

Hotel Garden
Srijeda 24.1.2018
Iz 8:30
Četvrtak 25.1.2018
sve do 18:00
Hotel Garden
KosovoPristinaStreet Tahir Zajmi Pristina10000
Prikaži na mapi
45 učesnik
Kurs i tipit workshop për fushën e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë. Nga aplikimet bazike në fushat e përmendura deri te prezantimi i inovacioneve të fundit do të kenë mundësi t’i shohin pjesëmarrësit e ngjarjes. Ligjerues do të jenë Prof. Dr. Piotr Lipiec, Prof. Dr. Ramush Bejiqi, Prof. Dr. Jaroslaw D Kasprzak, Prof. Dr. Omer Dzemali, Dr. Sci. Bozidar Ferek-Petric, PD Dr. Florim Cuculi.

Për herë të parë në regjion do të bëhet simulimi në kardiokirurgji me simulatorin unik të prodhuesit Medtronic, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësinë që në grupe nga 3 mjek çdo 30 minuta të simulojnë operacione, për t’u njoftuar me risitë e fundit në fushën përkatëse. Në të njëjtën kohë pjesëmarrësit do të kenë mundësinë që të njoftohen dhe të aplikojnë teknologjinë 3D/4D në ekzaminimet Ekokardiografike. Ndër të tjera, përparësitë klinike të përdorimit të kësaj teknike dhe përdorimi efikas i saj.

Do të jetë një mundësi e mirë e shkëmbimit të përvojave me profesorë nga Zvicra dhe Evropa perëndimore me paisjet e fundit të teknologjisë amerikane.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Prikaži neke ljubavi.

Dajte nam se sviđa!

Hvala ti.

Kao i svaki želim pomoć puno.

Hvala ti.