Sound, a tributary of Touch

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUIU - Sound, a tributary of Touch

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUIU
Petak 29.9.2017
Iz 20:00 sve do 23:00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUIU
CroatiaPulaZagrebačka 2752100
Prikaži na mapi
17 učesnik
[ ENGLISH BELOW ]

► U okviru Mp3 platforme udruga Metamedij svake godine ugošćuje umjetnika na kratkoj i intenzivnoj umjetničkoj rezidenciji Summer Sessions, tijekom koje odabrani umjetnik ima priliku razviti svoj umjetnički projekt u bliskoj suradnji s članovima platforme i vanjskim suradnicima udruge.

Pozivamo sve zainteresirane da dođu i ispitaju rezultate ovogodišnje Summer Sessions rezidencije.

► ► O radu:
Zvuk, pritok dodira . Noa Silver, 2017
Sinteza:
"Kombinacija komponenata ili elemenata koji stvaraju povezanu cjelinu".

U zapadnom društvu većinu komunikacije temeljimo na lingvistici. Tjelesnu interakciju rijetko koristimo kao način komuniciranja, osim kada su u pitanju nama bliski ljudi. Među strancima, ali čak i među prijateljima i obitelji, skloni smo držati se svog osobnog prostora i ograničiti tjelesnu interakciju; stvorili smo barijere oko sebe, iako smo svjesni da postoji duboko ukorijenjena ljudska potreba za fizičkom interakcijom i potvrdom.
Zvuk, pritok dodira predstavlja razigranu alternativu našim uobičajenim modelima komunikacije stvarajući ravnotežu između zvuka i dodira. Rad koristi elektroniku kojom generira sintezu između osjetila. Generirajući glazbene elemente koji zamijenjuju auditivni spektar koji se normalno povezuje verbalnom komunikacijom.
To je intimna interaktivna izvedba između umjetnika i publike. Sintetizirajmo zvukove kože.


Prikaži više
Ovaj je projekt realiziran u okviru Summer Sessions mreže za razvoj talenata te je zajednička koprodukcija udruge Metamedij i V2_Instituta za nestabilne medije.


► Within the Mp3 platform, every year Metamedia Association invites one artists on a short and intensive artistic residence Summer Sessions, during which the selected artist has the opportunity to develop its own art project in close collaboration with the platform's members and associates.

We invite you all to come and test the results of this year's Summer Sessions residency.

► ► About the artwork:
Sound, a tributary of Touch. Noa Silver, 2017
Synthesis:
"The combination of components or elements to form a connected whole."

In western society we base the majority of our communication on linguistics. We rarely use physical interaction as a way of communicating, except with those closest to us. Amongst strangers, and often even friends and family, we tend to reserve our personal bubble and limit our physical interaction; we have created barriers around ourselves even though there is a deep-rooted human desire for physical interaction and acknowledgement. Digital communication has further strengthened this barrier by limiting our interaction to communication via digital screens.
Sounds, a tributary of Touch, showcases a playful alternate to our form of communication by creating a balance between sound and touch. It uses electronics to generate synthesis between the senses. Generating musical elements that replace the auditive spectrum we normally associate with linguistic communication. It is an intimate interactive performance between artist and audience. Let's synthesise the music of our skin.

This project is produced as part of the Summer Sessions Network for Talent Development in a co-production of Metamedia Association and V2_ Lab for the Unstable Media, with support of the Creative Industries Fund NL.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Prikaži neke ljubavi.

Dajte nam se sviđa!

Hvala ti.

Kao i svaki želim pomoć puno.

Hvala ti.