Sarajevo Half Marathon 2018

BBI Centar - Sarajevo Half Marathon 2018

BBI Centar
Nedjelja 16.9.2018
Iz 10:00 sve do 13:00
BBI Centar
Bosnia and HerzegovinaSarajevo
Prikaži na mapi
300 učesnik
(Please scroll down for English)

Dragi trkači i trkačice,

Pozivamo vas da nam se pridružite na 12. Sarajevskom polumaratonu koji će se održati 16.09.2018. u okviru Sarajevskog festivala trčanja! Trčite kroz najljepše dijelove grada, uživajte u prazničkoj atmosferi i stvorite nezaboravne uspomene.

Ovog drugog vikenda festivala trčanja očekuju vas tri trke: polumaraton, štafetni polumaraton i fun run trka od 4 kilometra.

INFORMACIJE O TRKAMA

➡ POLUMARATON
- Kada: 16.09.2018 u 10:00h
- Gdje: ispred BBI Shopping Centra
- Uzrast: 14+ godina
- Vremenska granica: 3 sata

Prikaži više
- Cijena i rokovi za uplate: rana prijava 40 BAM (do 1.5.2018), standardna prijava 55 BAM (do 1.9.2018), kasna prijava 90 BAM (do 10.9.2018)
*Za članove Udruženja Marathon Sarajevo i Škole trčanja Klix, cijena je 35 BAM tokom cijele godine
*Za grupe od 10+ trkača/trkačica, cijena je 40 BAM po osobi od 1.5. do 1.9.2018
- Način plaćanja: 💵 gotovinska uplata u zgradi Networks (Skenderpašina 1), 2. sprat, svakim radnim danom od 11 do 13 sati.
💳 uplata putem računa iz BiH: Primalac: Udruženje Marathon Sarajevo, Toromanova 7, 71000 Sarajevo, BiH; Ime banke: Sberbank BH; Broj računa: 140-102-11200066-04; Svrha: Uplata za polumaraton;
💳 uplata putem računa iz inostranstva: Primalac: Udruženje Marathon Sarajevo; SWIFT: SABRBA22; IBAN: BA391401021200300585; Ime banke: Sberbank BH d.d; Adresa banke: Fra Anđela Zvizdovića 1; Svrha: Uplata za polumaraton
- Registracija:
- Limit učesnika: 1.400
- Staza: Brza i ravna, vodi kroz najljepše dijelove Sarajeva: M. Tita (Start – BBI centar) – Alipašina – Patriotske lige (do okretnice trolejbusa) nazad do stadiona Koševo- Stadion Koševo (1 krug unutar stadiona) – Patriotske lige – Alipašina – Maršala Tita ka Marijin dvoru (do shopping centra Alta potom skretanje ka mostu Suade D.) – Vilsonovo Šetalište – ulica Franje Račkog – Vilsonovo Šetalište – Fra Filipa Lastrića – Vilsonovo – okret na kraju Vilsonovog šetališta – nazad Vilsonovim šetalištem – Vrbanja most – Hiseta – Obala Kulina bana – Bentbaša – Dariva (Aleja Ambasadora do Kozje Ćuprije gdje je okretnica) Aleja ambasadora– Bentbaša – Telali – Mula Mustafe Bašeskije – Maršala Tita (Cilj- BBI centar)

Više informacija na:

➡ ŠTAFETNI POLUMARATON
- Kada: 16.09.2018 u 10:00h
- Gdje: ispred BBI Shopping Centra
- Uzrast: 14+ godina
- Vremenska granica: 3 sata
- Cijena po timu i rokovi za uplate: rana prijava 105 BAM (do 1.5.2018), standardna prijava 135 BAM (do 1.9.2018), kasna prijava 225 BAM (do 10.9.2018)
*Cijena startnine za članove Udruženja Marathon Sarajevo i Škole trčanja Klix iznosi 30 BAM / osobi (90 BAM po timu) tokom cijele godine.
*Grupne prijave: minimalno 2 tima, 35 BAM po osobi (105 BAM po timu) od 1.5. do 1.9.2018.
- Broj trkača/trkačica po timu: 3
- Način plaćanja: 💵 gotovinska uplata u zgradi Networks (Skenderpašina 1), 2. sprat, svakim radnim danom od 11 do 13 sati.
💳 uplata putem računa – Primalac: Udruženje Marathon Sarajevo, Toromanova 7, 71000 Sarajevo, BiH; Ime banke: Sberbank BH; Broj računa: 140-102-11200066-04; Svrha: Uplata za štafetu;
💳 uplata putem računa iz inostranstva: Primalac: Udruženje Marathon Sarajevo; SWIFT: SABRBA22; IBAN: BA391401021200300585; Ime banke: Sberbank BH d.d; Adresa banke: Fra Anđela Zvizdovića 1; Svrha: Uplata za štafetu
- Registracija:
- Limit učesnika: 100 timova
- Staza: brza i ravna, vodi kroz najljepše dijelove Sarajeva: M. Tita (Start – BBI centar) – Alipašina – Patriotske lige (do okretnice trolejbusa) nazad do stadiona Koševo- Stadion Koševo (1 krug unutar stadiona) – Patriotske lige – Alipašina – Maršala Tita ka Marijin dvoru (do shopping centra Alta potom skretanje ka mostu Suade D.) – Vilsonovo Šetalište – ulica Franje Račkog – Vilsonovo Šetalište – Fra Filipa Lastrića – Vilsonovo – okret na kraju Vilsonovog šetališta – nazad Vilsonovim šetalištem – Vrbanja most – Hiseta – Obala Kulina bana – Bentbaša – Dariva (Aleja Ambasadora do Kozje Ćuprije gdje je okretnica) Aleja ambasadora – Bentbaša – Telali – Mula Mustafe Bašeskije – Maršala Tita (Cilj- BBI centar)

Više informacija na:

➡ FUN RUN 4K
- Kada: 16.09.2018 u 10:00h
- Gdje: ispred BBI Shopping Centra
- Uzrast: svi uzrasti
- Vremenska granica: 35 minuta
- Cijena: 10 BAM
- Rok za uplate: 16.9.2018
- Način plaćanja: 💵 gotovinska uplata u zgradi Networks (Skenderpašina 1), 2. sprat, svakim radnim danom od 11 do 13 sati.
💳 uplata putem računa – Primalac: Udruženje Marathon Sarajevo, Toromanova 7, 71000 Sarajevo, BiH; Ime banke: Sberbank BH; Broj računa: 140-102-11200066-04; Svrha: Uplata za fun run; Iznos: 10,00 BAM
💳 uplata putem računa iz inostranstva: Primalac: Udruženje Marathon Sarajevo; SWIFT: SABRBA22; IBAN: BA391401021200300585; Ime banke: Sberbank BH d.d; Adresa banke: Fra Anđela Zvizdovića 1; Svrha: Uplata za fun run; Iznos: 10,00 BAM
- Registracija:
- Limit učesnika: 800

Više informacija na:

--------------------------------------------

Dear runners,

You are all invited to take part in 12th Sarajevo Half Marathon on September 16th 2018 during Sarajevo Running Festival! Run through the most beautiful parts of the city, enjoy the vibrant atmosphere of this unique sports event and create unforgettable memories!

Three races will be held on this last weekend of the festival: half marathon, half marathon relay and fun run (4K). All the details are described below.

➡ HALF MARATHON
- When: 16.09.2018 at 10:00 am
- Where: In front of BBI Shopping Center
- Minimum age: 14 years
- Time limit: 3 hours
- Registration fee and deadlines: early bird 40 BAM (20.50€, until 1.5.2018), standard registration 55 BAM (28€, until 1.9.2018), late registration 90 BAM (46€, until 10.9.2018)
*The race free for NGO Marathon Sarajevo and Klix Running School members is 35 BAM (17 €) throughout the whole year.
*Group registration 40 BAM (20.50€)/person from 1.5. until 1.9.2018 (minimum 10 runners)
- Instructions for payments: 💵 In person – in our office at Networks (Skenderpašina 1, 2nd floor) on weekdays from 11 am to 1 pm.
💳 Via bank account – Receiver: Udruženje Marathon Sarajevo; Address: Toromanova 7, 71000 Sarajevo, BiH; Bank name: Sberbank BH; SWIFT: SABRBA22; IBAN: BA391401021200300585; Purpose: Entry fee for Half Marathon;
- Registration on:
- Maximum number of participants: 1,400
- Course: Fast and flat, leads you through the most beautiful parts of Sarajevo: M. Tita (Start – BBI center) – Alipašina – Patriotske lige (towards the trolley turn point) back to the Koševo stadium- Stadium Koševo (1 circle inside of the stadium ) – Patriotske lige – Alipašina – Maršala Tita towards Marijin Dvor (towards Alta shopping center then turn back to Suade D. bridge) – Vilsonovo lane –Franje Račkog – Vilsonovo lane – Fra Filipa Lastrića – Vilsonovo – turn at the end of Vilsonovo lane – back along Vilsonovo lane – Vrbanja bridge -Hiseta- Obala Kulina bana – Bentbaša – Dariva (Aleja Ambasadora towards the turn point at Kozija Ćuprija) Ambassadors’ Alley – Bentbaša – Telali – Mula Mustafe Bašeskije – Maršala Tita (Finish- BBI center)

More information on:

➡ HALF MARATHON RELAY
- When: 16.09.2018 at 10:00 am
- Where: In front of BBI Shopping Center
- Minimum age: 14 years
- Time limit: 3 hours
- Registration fee for teams and deadlines: early bird 105 BAM (54€, until 1.5.2018), standard registration 135 BAM (69€, until 1.9.2018), late registration 225 BAM (115€, until 10.9.2018)
*The race free for NGO Marathon Sarajevo and Klix Running School members is 35,00 BAM per runner / 90,00 BAM per team (17 € per runner / 46 € per runner) throughout the whole year.
*Group registration 35 BAM (17€)/person – 105 BAM (54€)/team. 2 registered relay teams minimum.
- Instructions for payments: 💵 In person – in our office at Networks (Skenderpašina 1, 2nd floor) on weekdays from 11 am to 1 pm.
💳 Via bank account – Receiver: Udruženje Marathon Sarajevo; Address: Toromanova 7, 71000 Sarajevo, BiH; Bank name: Sberbank BH; SWIFT: SABRBA22; IBAN: BA391401021200300585; Purpose: Entry fee for Relay Half Marathon;
- Registration on:
- Maximum number of participants: 100 teams
- Course: Fast and flat, leads you through the most beautiful parts of Sarajevo: M. Tita (Start – BBI center) – Alipašina – Patriotske lige (towards the trolley turn point) back to the Koševo stadium- Stadium Koševo (1 circle inside of the stadium ) – Patriotske lige – Alipašina – Maršala Tita towards Marijin Dvor (towards Alta shopping center then turn back to Suade D. bridge) – Vilsonovo lane –Franje Račkog – Vilsonovo lane – Fra Filipa Lastrića – Vilsonovo – turn at the end of Vilsonovo lane – back along Vilsonovo lane – Vrbanja bridge -Hiseta- Obala Kulina bana – Bentbaša – Dariva (Aleja Ambasadora towards the turn point at Kozija Ćuprija) Ambassadors’ Alley – Bentbaša – Telali – Mula Mustafe Bašeskije – Maršala Tita (Finish- BBI center)

More information on:

FUN RUN 4K

- When: 16.09.2018 at 10:00 am
- Where: In front of BBI Shopping Center
- Minimum age: No age limit
- Time limit: 35 minutes
- Registration fee: 10 BAM (5€)
- Deadline for payments: 16.09.2018
- Instructions for payments: 💵 In person – in our office at Networks (Skenderpašina 1, 2nd floor) on weekdays from 11 am to 1 pm.
💳 Via bank account – Receiver: Udruženje Marathon Sarajevo; Address: Toromanova 7, 71000 Sarajevo, BiH; Bank name: Sberbank BH; SWIFT: SABRBA22; IBAN: BA391401021200300585; Purpose: Entry fee for Fun Run; Amount: 10,00 BAM (5 €)
- Registration on:
- Maximum number of participants: 800

More information on:
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Prikaži neke ljubavi.

Dajte nam se sviđa!

Hvala ti.

Kao i svaki želim pomoć puno.

Hvala ti.